Ontvang meer informatie over hoe jij voor jouw personeel vaardigheden en talenten inzichtelijk kunt maken met het KW!EK programma!

Goed werkgeverschap ná het werk: hoe help je medewerkers verder?

Zelfs de beste medewerkers bereiken een keer de pensioenleeftijd. Een deel van hen zal helemaal stoppen, terwijl ook steeds meer ouderen graag (vrijwilligers)werk willen blijven doen. Zo blijven ze actief in hun sociale omgeving, hebben ze lekker wat om handen of vinden ze zelfs een nieuwe uitdaging.

Hoe kun je daar als werkgever aan bijdragen? Het is een toonbeeld van goed werkgeverschap, door ook ná het bereiken van de pensioenleeftijd betrokken te blijven. Bijvoorbeeld door de vaardigheden en talenten in kaart te brengen, waarmee zij in een volgende rol door kunnen.

Wat is goed werkgeverschap?

Je bent als organisatie verplicht om je als een ‘goede werkgever’ te gedragen. Dat brengt een aantal plichten met zich mee. Gelukkig gaan steeds meer werkgevers graag een stap verder. Bijvoorbeeld door hun medewerkers die het pensioen bereiken ook daarna verder te helpen.

Maar dat ‘goed werkgeverschap’, wat is dat eigenlijk? We zetten de 6 beginselen voor je op een rij, net als de mogelijkheden om daar met KWIEK voor te zorgen:

 1. Zorgvuldig werken
  Het is belangrijk om als werkgever zorgvuldig te werken. Je hebt een onderzoeks-, hoor- en evenredigheidsplicht. Dat betekent dat je er alles aan doet om onzorgvuldigheid te voorkomen, bijvoorbeeld door rondom het pensioen al in een vroeg stadium na te gaan wat jouw werknemer graag wil.
 2. Eerlijk en in balans
  Je hebt als werkgever een sterke(re) positie, maar die mag je op geen manier misbruiken. Voorkom het gevoel dat medewerkers aan jou zijn overgeleverd. Luister naar hun input, bijvoorbeeld als ze aangeven graag te willen blijven werken of vrijwilligerswerk te gaan doen.
 3. Gemotiveerde beslissingen
  Beslissingen neem je altijd goed gemotiveerd. En tonen medewerkers weerstand? Zorg ervoor dat daar ruimte voor is. Vooral rondom het pensioen is het belangrijk om altijd aan te geven om welke reden je bepaalde beslissingen neemt.
 4. Werk in vertrouwen
  Het vertrouwen moet je verdienen, om het daarna niet te beschamen. Maak de verwachtingen waar en wees eerlijk over wat je wel en niet voor elkaar kunt krijgen.
 5. Behandel iedereen gelijk
  Behandel mannelijke en vrouwelijke, jonge en oude en alle andere werknemers op precies dezelfde manier. Iedereen is gelijk, dus houd daar rekening mee in de keuzes die je als werkgever maakt.
 6. Sluit verzekeringen af
  Heb je een goede ongevallenverzekering afgesloten? Het is een belangrijke verzekering, waarmee je gedekt bent voor problemen met medewerkers. De dekking geldt ook voor zakenreizen en personeelsactiviteiten.

Voorbeelden van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap gaat voor steeds meer werkgevers om meer dan voldoen aan de richtlijnen en regels die er gelden. Ze tonen met name in bijzondere situaties hoe ze meedenken met hun medewerkers. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:

 • Bonussen bij problemen
  Betaal je al jarenlang een bonus uit aan medewerkers, maar gaat het financieel even wat minder? Je mag de bonus niet zomaar stopzetten. Ga onderling in gesprek en geef aan wat er (on)mogelijk is, om er netjes samen uit te komen.
 • Ontslag op staande voet
  Een ontslag op staande voet is vaak het resultaat van plotselinge en grote problemen. Toch is het belangrijk om netjes te onderzoeken wat er is gebeurd en voldoende informatie te verzamelen. Alleen op die manier toon je goed werkgeverschap.
 • Ongevallen op zakenreis
  Gaat een medewerker op zakenreis en ontstaat er een ongeval? Heel vervelend! Je kon er als werkgever waarschijnlijk niets aan doen, maar met een goede verzekering voorkom je problemen of hoge kosten.

KWIEK: talenten en vaardigheden

Binnen het goed werkgeverschap is het bijvoorbeeld belangrijk om na te denken over de pensionering. Sommige medewerkers trekken zich lekker terug en doen het liefst helemaal niets meer. Steeds meer anderen kiezen ervoor om nog een paar dagen in de week door te werken of vrijwilligerswerk te gaan doen.

De stap van hun huidige baan naar nieuw (vrijwilligers)werk kan best lastig zijn. Bij KWIEK (https://kwiek.work/about) helpen we daar graag mee. We brengen de vaardigheden en talenten van medewerkers in kaart, om goed aan te geven wat zij tijdens hun pensioen kunnen doen.

In sommige gevallen kunnen medewerkers binnen jouw organisatie blijven werken. En is er daar niet meteen plaats, maar hebben ze wel belangrijke vaardigheden die ergens anders heel waardevol zijn? Met KWIEK helpen we je jouw medewerkers een aanbod te doen, om duidelijk in kaart te brengen waar ze goed in zijn. Je zorgt als werkgever voor een meer soepele overstap, door al voor het bereiken van de pensioenleeftijd met elkaar aan de slag te gaan.

(Vrijwilligers)werk voor ouderen

Een groeiende groep ouderen wil graag door bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Dat kan op drie verschillende manieren:

 • (Parttime) blijven werken
  Wil de medewerker graag door en kun jij de vaardigheden en talenten goed gebruiken? Bied de mogelijkheid om (parttime) te blijven werken, óók na het bereiken van de pensioenleeftijd.
 • Nieuw werk bij een andere organisatie
  Is er in jouw organisatie geen plaats (meer), maar wil de medewerker wel graag blijven werken? Help de vaardigheden en talenten in kaart te brengen, om een leuke nieuwe uitdaging te vinden.
 • Vrijwilligerswerk
  Gaat het niet om de verdiensten, maar wil de medewerker graag mee blijven doen? Gebruik het inzicht in talenten en vaardigheden om vrijwilligerswerk te vinden.

Welke vorm je ook kiest, door jouw medewerker te helpen met een volgende stap toon je goed werkgeverschap. Je laat zien dat je de ouderen niet zomaar laat vallen, als ze hun pensioen bereiken en (gedeeltelijk) bij je stoppen.

Help medewerkers verder

Bij KWIEK kennen we de talenten en vaardigheden van ouderen, die de pensioenleeftijd bereiken. Sommigen vinden daarmee een leuke nieuwe uitdaging of kunnen uit zichzelf aan de slag met vrijwilligerswerk. Anderen hebben daar wat meer moeite mee, dus kunnen een zetje in de rug gebruiken. Met KWIEK kun je als werkgever dat zetje geven, om vanuit goed werkgeverschap met jouw medewerker mee te blijven denken.

Ontvang meer informatie over hoe jij voor jouw personeel vaardigheden en talenten inzichtelijk kunt maken met het KW!EK programma!